สินค้าของเรา

รับซื้อเครื่องจักร / จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง

รับซื้อเครื่องจักร / จำหน่ายเครื่องจักรมือสอง (used machine) สภาพดี

  • จำหน่ายหุ่นยนต์เชื่อมมือ2 PANASONIC TA1400G2 ,TM-1400G3
  • จำหน่ายเครื่องเชื่อม มือ2 PANASONIC GB2 ,350GR3,KR,350RF2
  • จำหน่ายเครื่องเชื่อม MOTOWELD EL2 , MOTOWELD